Aangifte Vennootschapsbelasting

Aangifte Vennootschapsbelasting

De aangifte Vennootschapsbelasting is voor een B.V. een jaarlijkse verplichting. Vennootschapsbelasting
Wij verzorgen, naast deze aangiften,  ook alle bijkomende verplichtingen.
Deze bijkomende verplichtingen zijn  het opmaken van de notulen en het publiceren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. De kosten voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting zijn opgenomen in de vaste prijs voor het verzorgen van de financiële administratie voor onze zakelijke klanten.
Wij adviseren ook op het gebied van deelnemingen, (turbo-)liquidaties, dividenduitkeringen, gebruikelijk loon DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en  rekening-courant DGA. In alles wordt geadviseerd en indien nodig gehandeld.

We zijn op de hoogte van alle toekomstige nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in het kader van de Vennootschapsbelasting.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Administratiekantoor Weekers.